Organizace výuky pro 3. - 9. ročníky od 30.11.2020

Vstup do budovy
Dolní vchod u kinosálu
Hlavní vchod
Horní vchod u sborovny
Vchod pod jídelnou
Vchod přes recepci
7:40
5.C 4.A
5.A
9.A 7.D / 6.B
7:45 3.A 4.B 5.D 9.C 7.E / 6.E
7:50 3.B 4.C 9.B 7.F / 6.F
7.C / 6.C
7:55 3.C 4.D 9.D 8.C / 6.D
7.B / 8.D
8:00 3.D 5.B 9.E 8.A / 8.B
7.A / 6.A

 

3. - 5. roč., 9. roč.

prezenční výuka (ve škole) od 30.11.

6. - 8. ročník

střídání výuky po týdnech

zelené třídy v týdnu 30.11. - 4.12. prezenční výuka (=ve škole)
v týdnu 7.12 - 11.12. distanční výuka (=doma)
v dalších týdnech střídání výuky pokračuje
červené třídy v týdnu 30.11. - 4.12. distanční výuka (=doma)
v týdnu 7.12 - 11.12. prezenční výuka (=ve škole)
v dalších týdnech střídání výuky pokračuje

Odhlašování/přihlašování obědů

 • všem žákům, kteří budou docházet na výuku do školy, budou obědy pro daný týden přihlášeny - pokud nebude žák chtít oběd, je třeba jej odhlásit
 • všem žákům, kteří se budou v daném týdnu vzdělávat distančně (doma), budou obědy odhlášeny - pokud bude žák chtít oběd, je třeba jej přihlásit
 • odběr obědů (pro žáky s distanční výukou) je možný jen ve vlastních nádobách; na terase školy je zřízeno výdejní okno v době od 11.00 do 13.00, vstup k výdejnímu okénku je umožněn z důvodu bezpečnosti pouze z ulice Hřbitovní (od DPS) - prosíme o dodržování hygienických opatření včetně rozestupů

Organizační pokyny

 • ve stanoveném čase (dle přehledu v tabulce) vyzvedne žáky u daného vchodu vyučující 1. vyuč. hodiny
 • z důvodu omezení kontaktu žáků z různých tříd nebudou v době prezenční výuky využívány šatny
 • žáci půjdou rovnou do třídy, kde se přezují a odloží si věci; výjimkou bude první den, kdy si během 1. vyučovací hodiny za doprovodu vyučujícího vyzvednou přezůvky (+ podložky pod boty), příp. další pomůcky ve svých skříňkách
 • z důvodu častého větrání (během vyučovacích hodin i přestávek) budou mít oblečení u svého místa
 • po vyučování si žáci nechají přezůvky ve třídě - např. v policích pod nástěnkou
 • po celou dobu pobytu ve škole (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití) musí mít žáci zakrytá ústa a nos rouškou; doporučujeme alespoň dvě roušky uložené v sáčku
 • výuka ve škole probíhá dle daného rozvrhu tříd; výuka TV a HV se nahrazuje vycházkami, případně jinými aktivitami
 • případné změny v rozvrhu (přesuny či odpadání výuky) - zejména s ohledem na omezení odpolední výuky a harmonogram rozvolnění obědů - budou vyznačeny v předstihu v Edookitu → pečlivě sledujte!
 • po ukončení vyučování a po obědě žák opustí školu nejbližším východem

Při prezenční výuce platí běžná pravidla pro omlouvání absence i školní řád (vč. klasifikace).

Omezení provozu školní družiny

 • z důvodu nutnosti zajištění homogenních skupin nelze z personálních důvodů zajistit v současném režimu žákům 4. ročníky docházku do ŠD
 • docházka do ŠD je umožněna pouze žákům 3. ročníku
 • upravený provoz ŠD:
  • ranní družina: 6:30 - 8:00
  • odpolední: pouze do 16:00
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (31.12.2020)

Aktuality

Odebírat novinky