Organizace návratu žáků 2. stupně od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

jsme rádi, že od 10. 5. mají alespoň rotačně umožněnu docházku do školy také žáci 2. stupně.

Na 2. stupni se budou žáci vracet do školy následujícím způsobem:

zelené třídy
(6. + 8. ročník)

v týdnu 10. 5. - 14. 5. prezenční výuka (= ve škole)
v týdnu 17. 5. - 21. 5. distanční výuka (= doma)
v dalších týdnech střídání výuky pokračuje
červené třídy
(7. + 9. ročník)
v týdnu 10. 5. - 14. 5. distanční výuka (= doma)
v týdnu 17. 5. - 21. 5. prezenční výuka (= ve škole)
v dalších týdnech střídání výuky pokračuje

Hlavní budova

Vstup do budovy
Hlavní vchod
Horní vchod u sborovny
Vchod u kuchyňky Vchod jídelna
7:40

8.D / 9.E 6.D / 7.E 7.B
7:45
8.C / 9.B 6.F / 9.D 7.C + 7.F
7:50 6.A
6.E 8.A / 9.C 7.D
7:55 6.C
6.B 8.B / 9.A 7.A

Organizační pokyny

 • ve stanoveném čase (dle přehledu v tabulce) vyzvedne žáky u daného vchodu vyučující 1. vyuč. hodiny
 • po celou dobu pobytu ve škole (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití) musí mít žáci zakrytá ústa a nos rouškou; doporučujeme alespoň dvě roušky uložené v sáčku
 • výuka ve škole probíhá dle daného rozvrhu tříd; výuka TV a HV se nahrazuje vycházkami, případně jinými aktivitami
 • případné změny v rozvrhu (přesuny či odpadání výuky) - zejména s ohledem na omezení odpolední výuky a harmonogram rozvolnění obědů - budou vyznačeny v předstihu v Edookitu → pečlivě sledujte!
 • z důvodu častého větrání (během vyučovacích hodin i přestávek) a pobytu venku dejte dětem vhodné oblečení
 • po ukončení vyučování a po obědě žák dle pokynů vyučujícího opustí školu nejbližším východem
 • při prezenční výuce platí běžná pravidla pro omlouvání absence i školní řád (vč. klasifikace).

Testování

 • dle aktuálního nařízení MZ budou děti testovány neinvazivními antigenními testy, a to každé pondělí a každý čtvrtek ráno
 • testování proběhne pod dohledem pedagogického dozoru přímo ve třídě
 • pondělní testování: v případě pozitivního testu bude informován zákonný zástupce žáka, kterého si odvádí domů, zbytek třídy zůstává ve škole
 • čtvrteční testování: v případě pozitivního testu bude informován zákonný zástupce a celá třída odchází do karantény (bližší informace viz https://testovani.edu.cz/pro-rodice)
 • pokud rodiče nechtějí nechat své dítě testovat ve škole, mohou dodat písemné potvrzení o negativním výsledku vydané oficiálním testovacím centrem ne starší 48 hodin
 • v případě, že rodiče nesouhlasí s testovacími sadami poskytovanými školou, mohou škole věnovat své testy, pomocí kterých bude žák ve škole otestován
 • v případě, že rodiče odmítají testování, zůstává žák doma, je omluven a vzděláván po dohodě s vyučujícími (není povinností školy zajišťovat online výuku v týdnu, kdy jsou ostatní děti ze třídy ve škole)
 • testování se neprovádí u žáků, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit, jinak se žák účastní testování dle harmonogramu)

Naše škola obdržela Singclean testy. Prosíme rodiče, podívejte se s dětmi na instruktážní videa a postup při testování.

Informační leták o testování pro rodiče
Postup po testování - opatření a návaznosti
Testování „pod lupou"

Odhlašování/přihlašování obědů

 • všem žákům, kteří budou docházet na výuku do školy, budou obědy pro daný týden přihlášeny - pokud nebude žák chtít oběd, je třeba jej odhlásit
 • všem žákům, kteří se budou v daném týdnu vzdělávat distančně (doma), budou obědy odhlášeny - pokud bude žák chtít oběd, je třeba jej přihlásit
 • odběr obědů (pro žáky s distanční výukou) je možný jen ve vlastních nádobách; na terase školy je zřízeno výdejní okno v době od 11.00 do 13.00, vstup k výdejnímu okénku je umožněn z důvodu bezpečnosti pouze z ulice Hřbitovní (od DPS) - prosíme o dodržování hygienických opatření včetně rozestupů

Na děti se moc těšíme a věříme, že se nám podaří současnou situaci zvládnout. Přesto se může stát, že dítě zažilo nějakou složitou situaci nebo prošlo zásadní životní změnou. Proto se prosím nebojte oslovit třídního učitele, aby danou skutečnost mohl zohlednit.

vedení školy

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (5.5.2021)

Aktuality

Odebírat novinky