Organizace návratu dětí 1. stupně a přípravné třídy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

od 17. května bude probíhat prezenční výuka pro celý 1. stupeň.

Na 2. stupni pokračuje synchronní a asynchronní výuka na dálku.

Hlavní budova (3. - 5. ročník)

Vstup do budovy
Dolní vchod u kinosálu
Hlavní vchod
Horní vchod u sborovny
7:40
3.A
4.A / 5.C

7:45 3.B 4.C / 5.B

7:50 3.C 4.B
5.A
7:55 3.D 4.D
5.D

Pavilon F (1. a 2. ročník + přípravná třída)

Od 17. května mají všichni žáci přípravné třídy a 1. a 2. ročníků sjednocen příchod do školy na 7.45, začátek vyučování je jednotně v 8.00. Vchod do budovy bude pro všechny žáky umožněn pouze hlavním vchodem.

Organizační pokyny

 • ve stanoveném čase (dle přehledu v tabulce) vyzvedne žáky u daného vchodu vyučující 1. vyuč. hodiny
 • po celou dobu pobytu ve škole (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití) musí mít žáci zakrytá ústa a nos rouškou; doporučujeme alespoň dvě roušky uložené v sáčku
 • výuka ve škole probíhá dle daného rozvrhu tříd; výuka TV a HV se nahrazuje vycházkami, případně jinými aktivitami
 • z důvodu častého větrání (během vyučovacích hodin i přestávek) a pobytu venku dejte dětem teplejší oblečení
 • případné změny v rozvrhu (přesuny či odpadání výuky) - zejména s ohledem na omezení odpolední výuky a harmonogram rozvolnění obědů - budou vyznačeny v předstihu v Edookitu → pečlivě sledujte!
 • po ukončení vyučování a po obědě žák, který nechodí do družiny, opustí školu nejbližším východem
 • při prezenční výuce platí běžná pravidla pro omlouvání absence i školní řád (vč. klasifikace).

Testování

 • dle nařízení MZ budou děti testovány neinvazivními antigenními testy, a to každé pondělí ráno
 • testování proběhne pod dohledem pedagogického dozoru přímo ve třídě
 • v případě pozitivního testu bude informován zákonný zástupce žáka, kterého si odvádí domů, zbytek třídy zůstává ve škole
 • pokud rodiče nechtějí nechat své dítě testovat ve škole, mohou dodat písemné potvrzení o negativním výsledku vydané oficiálním testovacím centrem ne starší 48 hodin
 • v případě, že rodiče nesouhlasí s testovacími sadami poskytovanými školou, mohou škole věnovat své testy, pomocí kterých bude žák ve škole otestován
 • v případě, že rodiče odmítají testování, zůstává žák doma, je omluven a vzděláván po dohodě s vyučujícími (ti nemusí zajišťovat online výuku v týdnu, kdy jsou ostatní děti ze třídy ve škole)
 • testování se neprovádí u žáků, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit, jinak se žák účastní testování dle harmonogramu)

Naše škola obdržela Singclean testy. Prosíme rodiče, podívejte se s dětmi na instruktážní videa a postup při testování.

Informační leták o testování pro rodiče
Postup po testování - opatření a návaznosti
Testování „pod lupou"

Odhlašování/přihlašování obědů

 • všem žákům, kteří budou docházet na výuku do školy, budou obědy pro daný týden přihlášeny - pokud nebude žák chtít oběd, je třeba jej odhlásit

Provoz školní družiny

Od pondělí 17. 5. bude zahájen provoz školní družiny v běžném režimu s výjimkou pondělí, kdy nebude ranní provoz z důvodu testování žáků.

ranní družina odpolední družina
Pondělí - 11.30 - 17.00
Úterý 6.00 - 8.00 11.30 - 17.00
Středa 6.00 - 8.00 11.30 - 17.00
Čtvrtek 6.00 - 8.00 11.30 - 17.00
Pátek 6.00 - 8.00 11.30 - 17.00

Na děti se moc těšíme a věříme, že se nám podaří současnou situaci zvládnout. Přesto se může stát, že dítě zažilo nějakou složitou situaci nebo prošlo zásadní životní změnou. Proto se prosím nebojte oslovit třídního učitele, aby danou skutečnost mohl zohlednit.

vedení školy

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (8.4.2021)

Aktuality

Odebírat novinky