Omlouvání absence v Edookitu

Základní postup pro řešení absence žáka v Edookitu:

 • nahlášení absence žáka do 3 kalendářních dnů od počátku absence formou avíza v Edookitu
  Docházka - Hlášení dopředu po dnech
 • nejpozději v den příchodu žáka po absenci do školy zákonný zástupce zadá do Edookitu omluvenku včetně důvodu absence
  např. Docházka - Zpětné omlouvání
 • absence na 1 den nebo na část dne (např. návštěva lékaře) je řešena formou avíza v Edookitu
  Docházka - Hlášení dopředu po dnech / Hlášení dopředu po hodinách (volba dle aktuální situace)
  V těchto případech je avízo považováno za omluvenku, není třeba zpětné omlouvání.
 • odchod žáka ze školy během vyučování (oznámení formou avíza v Edookitu)
  Pokud v avízu zákonný zástupce neuvede, že si žáka vyzvedne ve škole osobně, přebírá za něj odpovědnost v čase avizovaném pro odchod ze školy.
 • v přechodné době zavádění Edookitu (do konce října) je při technických potížích možnost absenci řešit přes mail třídního učitele.
 • omlouvání v Tv/plavání - pokud žák necvičí (je po nemoci, nachlazený apod.)

a) jde o poslední hodinu -> rodič pošle avízo o absenci s důvodem a poznámkou, že žák může jít domů sám (pokud poznámka nebude uvedena, žák zůstává ve škole)

b) nejde o poslední hodinu -> rodič pošle přes Edookit zprávu vyučujícímu Tv/plavání, ve které uvede důvod, proč žák nemůže cvičit/plavat
např. Schránka - Příjemci (pro výběr daného vyučujícího, lze vybrat více příjemců dané zprávy)

+

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (16.09.2019)

Aktuality