Obědy pro děti

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Projekt Obědy pro děti je na naší škole realizován díky obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Více o projektu naleznete na http://www.obedyprodeti.cz/o-projektu.

Informace o možnostech zapojení jsou k dispozici v kanceláři školy.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (31.08.2022)

Aktuality