Mikuláš 2012

Ve středu 5. prosince přišel za žáky 1. stupně Mikuláš. Všechny děti dostaly nadílku a o velké přestávce si spolu s Mikuláši, anděly a čerty zazpívaly vánoční koledy. Děkujeme občanskému sdružení Kalamář za finanční příspěvek a žákům 9. ročníku za perfektní přípravu a atmosféru.

Očima čerta:

Prosinec, měsíc, na který se všichni vždy moc těšíme. Do Vánoc už zbývá sice jen pár dní, ale my už slavíme od 5. prosince, kdy naši školu navštívil Mikuláš. Na jeho jméno připadá svátek, známý už od 13. století a dětmi je milován především díky své štědrosti.

Pro nás deváťáky jsou tyto svátky poslední, které můžeme strávit společně, jako spolužáci. Během těch devíti let se z nás stali nerozluční kamarádi. Proto jsme s nadšením přivítali návrhy třídních učitelek, uspořádat pro mladší ročníky mikulášskou besídku. Snad každý se chtěl zapojit. Koho by nelákala představa dělat Mikuláše, čerta nebo anděla. Tato akce se týkala všech tří devátých ročníků, tudíž z každé třídy mohlo jít jen pár vyvolených. Z naší třídy, 9. A, se nás nakonec domluvilo sedm. Rozdělili jsme si úkoly a začali shánět kostýmy. Nastal den D. Ráno jako každé jiné. Celá škola se učila a my se strojili do připravených masek. Naše třída dostala na starost děti druhého ročníku. Od jejich třídních učitelů jsme obdrželi seznamy se jmény hodných, ale i zlobivých dětí. Postupně jsme obcházeli jednotlivé třídy. Děti nám říkaly básničky a zpívaly písničky. Byly moc šikovné. I když jsme se snažili je moc nevystrašit, ukápla občas i nějaká slzička. Dokonce se našlo několik dobrovolníků, kteří si vyzkoušeli čertův pytel a vlezli si do něj. Pytle nakonec zůstaly prázdné a děti si za odměnu odnesly mandarinky a sladký perníček.

Na závěr jsme se všichni sešli na chodbě a celou akci jsme zakončili zpěvem vánočních koled. Myslím, že se tato akce velmi vydařila.

Lukáš Růžička, 9.A

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (20.12.2012)

Odebírat novinky