Konverzační soutěž v anglickém jazyce - školní kolo

Ve středu 30. 12. 2011 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci soutěžili v kategorii 6. a 7. ročníku a 8. a 9. ročníku. Soutěž začala poslechovým cvičením na porozumění mluveného slova a pokračovala ústním přednesem na vybrané téma. Témata byla rozličná. Šestý ročník soutěžil v tématech: moje rodina, můj domov a rodinný život nebo můj dům. Žáci devátého ročníku hovořili z výběru dvanácti různých témat, mezi nimiž byla i móda, sport, moje budoucí kariéra nebo počasí a roční období. Porota sestavená ze tří učitelů anglického jazyka hodnotila především jazykovou pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a jazykovou správnost. Všichni soutěžící se úkolu zhostili více než dobře a díky občanskému sdružení Kalamář si za svoje výkony mohli odnést i pěkná ocenění. Našim sponzorům děkujeme.

Vyhodnocení

Kategorie 6. a 7. ročníků

  1. Matyáš Szabó 7.A
  2. Mátyás Svigruha 6.C
  3. Simona Řeháková 6. C + Jan Neugebauer 6.C

Kategorie 8. a 9. ročníků

  1. Jana Hortová 9.B
  2. Natálie Drinková 9.B
  3. Barbora Hýbelová 8.B + Dominika Boháčková 8.B
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (19.12.2011)

Aktuality

Odebírat novinky