Jarmark kroužků

Vážení rodiče,
ve středu 4. září 2019 zveme Vás i Vaše děti opět na Jarmark kroužků, který se bude konat od 16:00 do 17:30 v prostorách školy. Můžete se zde seznámit s nabídkou a podmínkami kroužků pořádaných školou i dalšími organizacemi, příp. přímo vyzvednout přihlášky pro daný kroužek. Kompletní nabídka nabízených kroužků bude zveřejněna v pondělí 3. 9. 2018 na webových stránkách školy.

Zájemce o prezentaci činnosti na Jarmarku kroužků prosíme, aby do čtvrtku 29. 8. 2019 zaslali vyplněnou tabulku (prosím vyplňte podle vzoru) s podklady pro svůj kroužek na email antonin.sery@zsslapanice.cz.

Další pokyny pro nahlášené zájemce o prezentaci:

  • příchod do školy v 15:30 (nahlaste se v kanceláři)
  • k dispozici bude mít každý kroužek pouze 1 lavici a 2 židličky (přesun z/do vybraných tříd si před/po akci zajistí prezentující)
  • nezapomeňte si přinést vlastní pomocný materiál pro prezentaci (výkresy, nůžky, izolepy, fixy apod.)
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (26.7.2019)

Odebírat novinky