Hodnocení uplynulého školního roku

Malé ohlédnutí začíná prázdninami v roce 2012. Lze říct, že příprava i samotný školní rok v naší škole byly pestré a bohaté na události. Zkusím přinést aspoň jejich stručný přehled.

Září, vítání prvňáčků, návštěva olympijské vítězky Mirky Knapkové, Šlapanický běh O pohár starosty, vzájemné setkávání a poznávání, kdo vlastně jsme. Zahájení výuky podle nově upraveného školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Prosinec, čas adventní, Vánoční jarmark, plná škola rodičů, radost dětí z výsledků své práce i výrobků. Zima byla nezvykle dlouhá a tuhá, škola topí na plný výkon, všichni se už těšíme na nová okna a zateplení budovy. Povedené lyžařské kurzy a jiné kulturní akce.

Konečně jaro, školní ples a vyprodaná sokolovna. Zdařilé setkání rodičů, učitelů a zástupců města v jiné než pracovní atmosféře.

Červen, čas výletů a škol v přírodě, sportovní den, cyklistický závod s přednáškou Josefa Zimovčáka a slavnostní zakončení školní docházky žáků 9. tříd.

K tomu zpracování projektů, které byly na tento školní rok nastaveny z minulého období a bylo nutné je realizovat. Škola však generuje další potřeby v oblasti materiálně technického zabezpečení, vše v souladu s plánem malého a velkého projektu, které zpracovalo vedení města Šlapanice a které významně ovlivní další rozvoj šlapanické základní školy. S ohledem na prognózy demografického vývoje a potřeby dalšího zkvalitnění ŠVP jsme společně se zřizovatelem zpracovali nový projekt rekonstrukce atletického hřiště, které od svého vzniku postrádá parametry pro kvalitnější využití v rámci výuky a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve Šlapanicích. Využili jsme výzvy z ROP JV (dotace z EU). Projekt byl schválen a otevření nového víceúčelového areálu s umělým povrchem a tribunou očekáváme se zahájením nového školního roku v září 2014. Další projekt, který nesnese odkladu je rekonstrukce školní kuchyně, která musí být připravena na další nárůst dětí na základní škole, včetně dětí z osmiletého gymnázia a seniorů, kteří využívají naší kuchyni pro svoje stravování.

V průběhu roku jsme významně změnili webové stránky školy a zaměřili se na zkvalitnění oblasti informačně komunikačních technologií (ICT). Důsledkem této činnosti je nová strategie, která vyvrcholila optimalizací a modernizací učeben informatiky i zakoupením nové interaktivní tabule.

Prázdniny 2013, opět příprava na nový školní rok, probíhá proces výběrových řízení na úspěšné projekty, které zasáhnou i do průběhu a organizace školního roku. Plnění plánu oprav, doplnění stavu zaměstnanců a další rutinní akce, které musíme stihnout do začátku září. Podařila se první etapa rekonstrukce kuchyně. Nainstalovali jsme novou myčku, od které očekáváme, že zvládne nápor strávníků a ženám v kuchyni trochu usnadní jejich namáhavou práci.

Společným úsilím školy a sociálního odboru jsme o prázdninách změnili otevírací dobu školního bazénu, který posloužil veřejnosti jako koupaliště. S tímto záměrem se pojí využití školního hřiště a tělocvičny pro příměstské tábory dětí v době prázdnin a jejich sportovní aktivity včetně většího využití školní kuchyně pro jejich stravování.

Září, tentokrát 2013, začíná nový školní rok a je na Vás, jak ho přijmete. Jen obětavá práce nás všech přinese radost našim dětem, rodičům i samotným učitelům.

Mgr. Roman Skočovský, Ph.D.
ředitel školy

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: (12.9.2013)

Aktuality

Odebírat novinky