Formuláře

Upozornění:

Elektronické formuláře jsou určeny POUZE pro program MS Word, v jiném programu se nezobrazují korektně.

Potvrzení:

Potvrzení návštěvy lékaře

Oznámení:

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Oznámení o odhlášení ze školy

Oznámení změny údajů žáka

Oznámení o odhlášení ze školy

Oznámení změny údajů žáka

Přihlášky:

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

Přihláška k docházce do školní družiny

 


Žádosti:

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o uvolnění z výuky - kurz na přijímací zkoušky

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o pokračování v základním vzdělávání

Žádost o vzdělávání podle individ. vzdělávacího PLÁNU

Źádost o vzdělávání podle individ. vzdělávacího ROZVRHU
(pravidla pro povolování individ. vzdělávacího rozvrhu)

Žádost o přijetí žáka na ZŠ Šlapanice + Dotazník

Žádost o slovní hodnocení žáka

Žádost rodičů o podávání léků žákovi

 

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Žádost o vzdělávání podle individ. vzdělávacího PLÁNU

Źádost o vzdělávání podle individ. vzdělávacího ROZVRHU
(pravidla pro povolování individ. vzdělávacího rozvrhu)

Žádost o přijetí žáka na ZŠ Šlapanice + Dotazník

 

 

Zapis do 1. třídy:

Formuláře ve formátu PDF Elektronické verze formulářů ve formátu Word

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník k zápisu do 1. třídy

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník k zápisu do 1. třídy

Žádost o odklad školní docházky

Přípravná třída:

Formuláře ve formátu PDF

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Dotazník k žádosti o přijetí do přípravné třídy

Škola rodičům otevřená:

Formuláře ve formátu PDF

Potvrzení o pracovněprávním vztahu

Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci

Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce

Smlouva_kluby

Přihláška

Přihláška pro doprovod do kroužků

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (17.03.2021)

Aktuality