Distanční vzdělávání na základní škole - výsledky průzkumu

Pandemie v roce 2020 obrátila mnoha lidem život naruby. V rámci školství došlo k významným změnám, které by se jinak projevily velmi pozvolnými krůčky. Například využívání online výukových programů, vyšší ICT gramotnost žáků i učitelů atd. Základní školy se musely přizpůsobovat měnícím se vládním nařízením a mnoha omezením, jež vyplývala z aktuální epidemické.

V první polovině prosince jsme na naší ZŠ provedli dotazníkové šetření mezi rodiči a žáky, jež se týkalo distančního vzdělávání (DV). Zajímalo nás, jak rodiče a žáci DV na naší škole vnímají a zda vidí nějaký posun oproti jarnímu uzavření, abychom se mohli z jejich odpovědí inspirovat a posunout kvalitu DV opět o kousek dál.

Z šetření, kterého se zúčastnilo 486 rodičů a 282 dětí, vyplynula celková spokojenost s distanční výukou jak mezi rodiči (91,4 %), tak mezi žáky (81,2 %). Většina rodičů (74,1 %) i žáků (53,9 %) vnímá oproti jaru pozitivní změnu. Negativní změnu přitom u obou skupin vnímá minimum dotazovaných (3,7 % rodičů, 7,1 % žáků).

Zajímal nás rovněž názor na množství a kvalitu online hodin a objem učiva. Z šetření vyplynulo, že někteří rodiče mají na své děti vyšší nároky, než ony samy považují za přiměřené. Ukázalo se, že většina rodičů (60,5 %) i žáků (83 %) považuje za vhodné 2-3 online hodiny denně. Více synchronních online hodin by přesto vyhovovalo 24 % rodičů, ale pouze 9,2 % žáků, kteří někdy zmiňovali vyšší nároky než během prezenční výuky. To dokládá i další zjištění - pouze 9,9 % rodičů si myslí, že učiva bylo příliš mnoho, ale žáků si to myslí 25,2 %. Z šetření vyplynula řada podnětů k náplni a kvalitě online hodin, které jsme v rámci možností předali jednotlivým učitelům.

Z vybraných výsledků lze soudit, že systémové nastavení DV na základní škole vyhovuje většině rodičů i žáků. Žáci jsou k DV celkově kritičtější než rodiče, kteří její nároky vůči žákům vnímají jako nižší. Podrobnější výsledky i s vybranými komentáři můžete nalézt v prezentaci (ke stažení pod článkem).

Děkujeme všem rodičům a žákům, kteří se šetření zúčastnili a svými podněty nám pomáhají zvýšit kvalitu vzdělávání na naší škole.

Výsledky šetení

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: vedení školy (24.06.2021)

Aktuality

Odebírat novinky