Dětský den

Začátek června se každoročně pojí s oslavami Mezinárodního dne dětí. I naše škola myslela na naše žáky a dala jim prostor si tento den užít v pátek 21. června 2013. Chlapci a děvčata z devátého ročníku si pro své mladší spolužáky nachystali celkem 19 stanovišť s úkoly, které prověřily jak jejich vědomosti, tak i fyzickou zdatnost. Soutěžily například v hodu na cíl, střelbě na branku, skákání v pytli, ochutnávaly a poznávaly různé chutě, podle tvaru rozlišovaly předměty či prověřovaly svoji paměť. V neposlední řadě tak trochu bojovaly i s počasím. To nám ale nezabránilo si celé dopoledne užít naplno, a tak i po přestěhování stanovišť ze školního hřiště do prostor školy, byly na tvářích dětí vidět jen samé úsměvy. Žáci obdrželi soutěžní kartičky, do kterých jim deváťáci po absolvování dané disciplíny dávali razítka a zapisovali výsledky. Zvláštní poděkování patří občanskému sdružení Kalamář, které věnovalo finanční příspěvek, a tak byly dětem nakoupeny bublifuky. Nakonec jsme si všichni pochutnali na ledňáčcích, které dětem věnovala školní jídelna. Všechny děti, jak ty mladší, tak i ty starší, se snažily, bojovaly, soutěžily s velkým nasazením a den věnovaný právě jim si krásně užily.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: (26.6.2013)

Odebírat novinky