Desatero pro učitele v distanční výuce

1. Pravidelně komunikuji se všemi žáky všemi dostupnými formami.
2. Využívám Edookit pro zadávání práce, komunikaci se žáky a rodiči, k distribuci úkolů, učiva či případně k odkázání na konkrétní vzdělávací aktivity v jiných aplikacích (Kahoot atd.). Pro online výuku využívám především Microsoft Teams.
3. Přes Edookit zjišťuji a ověřuji možnosti žáků pro distanční vzdělávání. V případně řeším s vedením školy.
4. Práci zadávám do Edookitu přes sekci domácí úkoly (viz návod). Do vyučovacích hodin je v Edookitu nutno zadat učivo do každého dne.
5. Pokud jsem třídní učitel, tak se min. 1x týdně spojím online s žáky v třídnické hodině.
6. Nepřidávám rodičům více práce, než je nutné. Rodič by měl s dítětem projít zadání práce a dát učiteli zpětnou vazbu, jak učivo dítě zvládá.
7. Neprobírám náročná témata a nezadávám typy cvičení, se kterými si žáci bez přítomnosti učitele nebudou vědět rady.
8. V distanční výuce hodnotím většinou formativně. Mohu použít známkovou škálu 1, 2, 3, N (nehodnocen/nesplnil).
9. Dle pokynů vedení jsem na pracovišti a podle možností v pracovní době k dispozici žákům a rodičům. Intenzivně komunikuji i s dalšími pedagogy, aby objem zadané práce nebyl ani zahlcující, ani nedostatečný, aby zahrnoval samostatnou tvořivou práci i řízené procvičování a zároveň zbylo dostatek času na osobní. komunikaci se žáky. V rámci prvního stupně by online výuka neměla trvat déle, než 1 vyučovací hodinu denn
V rámci druhého stupně by online výuka neměla trvat déle, než 3 vyučovací hodiny denně.
10. Snažím se věnovat pozornost i své sebeorganizaci, nastavení pracovního dne, psychohygieně a dostatečnému času na svůj odpočinek.

 tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (18.11.2020)

Aktuality

Odebírat novinky