CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011927 - ZŠ Šlapanice - Šablony III.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga.

Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity a osobnostní a profesní rozvoj pedagogických pracovníků školní družiny.

Realizace: 1. 3. 2019 - 28. 2. 2021

Celkové způsobilé náklady: 2 947 984 Kč

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (7.10.2019)

Odebírat novinky