Blíží se jaro ... a s ním i přijímací řízení na střední školy

Pro zájemce z 9. ročníků nabízí komise českého jazyka a matematiky „Přijímací zkoušky nanečisto". Testy budou žáci vypracovávat v době výuky volitelných předmětů CvČ a CvM, z ostatních volitelných předmětů budou příp. zájemci na dobu testu uvolněni.

Žáci obdrží bližší informace od svých vyučujících, zájem o konkrétní test označí do listiny na nástěnce ve třídě do úterý 12. 3.

Termíny:

Český jazyk - čtvrtek 14. 3. (4. vyuč. hod.)

Matematika - čtvrtek 21. 3. (3. vyuč. hod.)

S vyhodnocením testu vyučující seznámí žáky do týdne po jeho absolvování.

Monika Pantělejevová

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Monika Pantělejevová (5.3.2013)

Odebírat novinky