Adaptační kurz 6. tříd 2013 – 2014

Hodonín u Kunštátu

Adaptační kurz 6. tříd proběhl ve dnech 25. až 27. září 2013 v krásné přírodě v okolí Hodonína u Kunštátu. Zúčastnilo se ho 64 ze 73 žáků letošních 6. tříd. Velká účast napomohla úspěšnému průběhu adaptačního kurzu, jelikož hlavním cílem kurzu bylo začlenění nových žáků do kolektivu, prohloubení vzájemného poznání a nastartování spolupráce žáků při řešení různých úkolů. To vše se odehrávalo formou různých her. Program kurzu byl pečlivě naplánován, samozřejmě byla dětem dána možnost v krátkých pauzách a odpoledním klidu, aby se věnovaly aktivitám, které si samy zvolily a organizovaly. Ačkoliv program probíhal v rámci jednotlivých tříd, zároveň měli žáci možnost poznat i spolužáky z tříd ostatních.

První den po příjezdu a ubytování se žáci seznámili s pravidly rekreačního zařízení a obecnými zásadami, které je provázely v průběhu celého kurzu. Následovaly hry na prolamování „ledů" a různé hry na hlubší poznání spolužáků i pedagogů založené na komunikaci (např. zjišťování oblíbeného jídla, barvy atd.). V závěru odpoledního programu si šesťáci vyzkoušeli aktivity, které vyžadují spolupráci skupin nebo celé třídy - pomyslně museli „projít bažinou", předávat „elektrický náboj", namalovat části obrázku, aniž znali dopředu výsledek, nebo navigovat člena družstva se zavázanýma očima.

Již tento první den se pochopitelně projevily některé problémy, např. neschopnost dětí se domluvit, dodržet zásady typu „dotazy až po instrukci" či „chodit včas". Každý večer se mohli žáci vyjádřit k tomu, co se jim líbilo nebo nelíbilo, vedli jsme je především k tomu, aby uměli pochválit spolužáky a upozornit na kladné okamžiky.
Druhý den následovala týmová hra a velká expedice - tedy výlet do okolí s drobnými úkoly. Především týmová hra byla pro žáky náročná. V praxi si vyzkoušeli vzájemnou komunikaci, fyzickou kondici, tvořivost při výrobě vlajky týmu a při stanovení strategie ve vlastní hře. Při večerním hodnocení se pak popsaly i drobné konflikty, které vznikly např. při „chytání zajatců" atd. Nabitý čtvrteční program ukončila noční stezka odvahy, při níž žáci absolvovali potmě cestu vyznačenou svíčkami ve sklenicích, mohli jít sami, nebo s kamarádem a vyzkoušeli především svoji schopnost překonat strach.

Třetí den si žáci po zahřátí při hře Gordický uzel vytvořili ve spolupráci s třídním učitelem pravidla své třídy, která se podpisem zavázali dodržovat. Na závěr žáci mohli říci, co se jim líbilo, co by jako třída i jako jednotlivci mohli ve vzájemných vztazích ještě zlepšit, a do kufrů a tašek si přibalili i pochvalné vzkazy, které jim napsali jejich spolužáci.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Jaroslava Staňková (3.10.2013)

Aktuality

Odebírat novinky