Zápis do první třídy

Dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu ZŠ Šlapanice pro školní rok 2017/18 je pátek 21. dubna 2017 od 15 do 18 hodin. Náhradní termín pro děti, které se z vážných důvodů nemohou řádného termínu zúčastnit, je ve středu 26. 4. 2017 od 14 do 16 hodin. Zápis probíhá tradičně tak, že se děti představí vyučujícím z prvního stupně a hravou formou si škola ověří zralost a dovednosti předškoláka. Za odměnu na děti čekají drobné dárečky. Při zápisu je třeba předložit rodný list dítěte, odevzdat vyplněnou žádost o přijetí a osobní dotazník. Formuláře jsou k dispozici na www.zsslapanice.cz, ale rodiče je mohou vyplnit i přímo ve škole v den zápisu.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad s oběma přílohami mohou rodiče odevzdat přímo u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2017 do kanceláře školy. Proto je nutné se včas objednat zejména ve školském poradenském zařízení - PPP, SPC aj. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.

Na budoucí prvňáčky i jejich rodiče se těšíme.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Zora Dufková (11.1.2017)

Odebírat novinky