Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se koná v budově ZŠ

v pátek 5. 4. 2019 od 15 do 18 hodin.

S sebou přineste doklad totožnosti, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žákovský dotazník (oba dokumenty je možné vyzvednout a vyplnit až ve škole). Přístup do školy hlavním vchodem. Dostavit se můžete kdykoli v uvedeném časovém intervalu.

Náhradní termín je ve středu 10. 4. 2019 od 14 do 16 hodin.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad s oběma přílohami mohou rodiče odevzdat přímo u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2019 do kanceláře školy. Proto je nutné se včas objednat zejména ve školském poradenském zařízení - PPP, SPC aj. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020

1. Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro školní rok 2019/2020 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2019 věk šesti let.

3. Ředitel Základní školy, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice stanovil v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podmínky k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019 takto:
Do prvních tříd se v rámci zápisu přijímají děti podle těchto kritérií:

a) Dítě má v době zápisu trvalý pobyt na území Šlapanic.

b) Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt na území Šlapanic, jeho zákonný zástupce prokáže, že na území Šlapanic bydlí (jiný než trvalý pobyt).

c) Dítě nemá trvalý pobyt na území Šlapanic.

4. Pro školní rok 2019/2020 bude přijato maximálně 120 žáků.

5. Stanovení pořadí: Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 3a) do bodu 3c).

6. Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. Průběh losování bude úředně ověřen.

7. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

Soubory ke stažení:

Elektronické formuláře pro MS Word najdete v části "Zápis do 1. třídy" ZDE

Podrobný leták ke stažení.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Zora Dufková (5.4.2017)

Odebírat novinky