Vážení „přespolní“ rodiče,

s ohledem na množící se paletu informací k přijímání přespolních žáků na naši školu bych chtěl některé věci upřesnit a poprosit o jejich šíření (http://www.zsslapanice.cz/prestup-zaka-na-zs-slapanice/c5537).

Naše škola již delší dobu řeší společně se zřizovatelem vyšší zájem o naši školu. V loňském roce jsme navýšili kapacitu, letos jsme na MŠMT podali další žádost o další navýšení kapacity a začínají přípravy na stavbu nového pavilonu, tělocvičny a rozšíření varny kuchyně. Mělo by se tedy na všechny nejen aktuálně žádající dostat. Pro příští školní rok (2018/2019) budou konečné počty žáků známy až po proběhnutí zápisu do prvních tříd. Dále je potřeba vyčkat na výsledky přijímacího řízení v pátém a sedmém ročníku. Všechna tato data jsme reálně schopni s tolerancí jednotek vědět až na konci května. Máme kapacitu „na hraně", proto prosíme rodiče, aby žádost o přestup k nám na školu podávali v polovině května, kdy na ně budeme moci (na 99,9% kladně) odpovědět. Tehdy už budeme znát počty odcházejících, přicházejících i to, zda MŠMT souhlasí s naší žádostí o navýšení.

Samozřejmě lze podat přihlášku na školní rok 2018/2019 i v této chvíli (někteří tak učinili už v říjnu minulého roku), ale s ohledem na legislativu bych musel správní řízení přerušit anebo rozhodnout o nepřijetí - pokud by totiž nikdo neodešel na gymnázium, přihlásili se všichni prvňáčci a nežádali by o odklad, tak jsme přes současnou rejstříkovou kapacitu.

Prosím tedy o trpělivost a o šíření těchto informací i mimo Šlapanice a Bedřichovice".

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (12.4.2018)

Odebírat novinky