Třídní schůzky s pohovory

V úterý 17. 4. 2018 se konají třídní schůzky s pohovory:

1. třídy (dle individuálního rozpisu)
2. - 5. ročník

 • od 15:30 do 16:30 - přednáška na téma „Bezpečný internet"
 • od 16:45 pokračují třídní schůzky (dle informací od třídních učitelů)

2. stupeň v 16:00 (začátek s třídními učiteli ve třídách, poté následují individuální pohovory)

Rodiče během třídních schůzek dostanou k nahlédnutí aktuální přehled čerpání školního fondu (výukové programy, koncerty, divadla...).
V době třídních schůzek možnost konzultací se speciální pedagožkou Mgr. Evou Heinzovou (16:45 - 18:00)

Předpokládané ukončení třídních schůzek v 18:00.


Pro rodiče žáků 2. - 5. ročníku

V úterý 17. 4. 2018 v době od 15.30 do 16.30 hodin pořádá naše škola ve spolupráci s Městským úřadem Šlapanice pro rodiče žáků 2. - 5. tříd besedu s pracovníky organizace Podané ruce o. p. s.

Beseda na téma Bezpečný internet a prevence netolismu (závislosti na počítačových hrách) proběhne v kinosále školy (vstup spodním vchodem), po besedě následují plánované třídní schůzky.

 

Pro rodiče žáků 8. ročníku

Během třídních schůzek obdrží rodiče letáčky k projektu společnosti SCIO „Trénink na přijímací zkoušky" - online testování žáků s možností zajištění doplňkových testových materiálům pro další domácí přípravu žáků.

Trénink na přijímačky - bližší informace

Online testování žáků 8. tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Testy jsou připraveny podle přijímacích testů CERMAT a vycházejí z RVP (Rámcový vzdělávací program). Obsahují různé typy úloh (výběr z možností, otevřené, přiřazovací, seřazovací...). Testování může sloužit jako příprava na státní i školní přijímací zkoušky. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Pokud si nejste jisti, zda je váš prohlížeč připraven, zkontrolujte ho.

Výhody pro žáky:

 • Testy mohou absolvovat doma.
 • Seznámí se s typy jednotlivých úloh a tématy v testu.
 • Získají okamžité vyhodnocení testů po jejich vyplnění.
 • Zjistí, v čem mají mezery, a mohou si objednat cvičné sady testů za zvýhodněných podmínek.
 • Žáci (i jejich rodiče) zjistí informace nejen o stavu znalostí a schopností pro budoucí přijímací řízení, ale zejména o vhodnosti typu školy, o níž předběžně uvažují (dřív než si podají přihlášku).
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost navýšení časového limitu.

Testy:

 • Matematika - 70 minut / 22 úloh
 • Český jazyk - 60 minut / 28 úloh
 • Obecné studijní předpoklady - 60 minut / 60 úloh

Termín testování: 2. 5. - 25. 5. 2018 (začátek testování bude žákům oznámen spolu s přistupovými údaji po odeslání a registraci přihlášek)

Vyplněnou návratku dle instrukcí (3. část letáku) vč. odpovídající částky peněz odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do pondělí 23. 4. 2018, následně škola zadává u spol. SCIO objednávku na testy a jejich zpracování. Návratku prosím vyplňte i v případě, že nebudete mít zájem testování vašeho dítěte využít, abychom měli zpětnou vazbu.

Ukázka individuální zprávy (podrobnější výsledky s tipy na zlepšení budou mít žáci k dispozici od 11. 6. 2018)

Vzor vyplněné návratky

S případnými dotazy se můžete obrátit na zástupkyni ředitele pro 2. stupeň Moniku Pantělejevovou. (tel. 544 120 306, e-mail: monika.pantelejevova@zsslapanice.cz)

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Monika Pantělejevová (5.4.2018)

Odebírat novinky