Třídní schůzky s pohovory

V pondělí 24. 4. 2017 se konají třídní schůzky s pohovory:

1. stupeň od 16:30 (dle individuálního rozpisu od třídních učitelů)
2. stupeň v 16:30 (začátek s třídními učiteli ve třídách, poté následují individuální pohovory)

Rodiče během třídních schůzek dostanou k nahlédnutí aktuální přehled čerpání školního fondu (výukové programy, koncerty, divadla...).

V době třídních schůzek možnost konzultací se speciální pedagožkou Mgr. Evou Heinzovou (16:00 - 18:00)

Předpokládané ukončení třídních schůzek v 18:00.


Pro rodiče žáků 4. a 5. ročníku

Před třídními schůzkami se v 16.00 hod. koná v kinosále ZŠ přednáška na téma „Bezpečný internet" zaměřená na bezpečné používání internetu pro Vaše děti. Přednášku pořádá komise prevence kriminality.

Pro rodiče žáků 8. ročníku

Během třídních schůzek obdrží rodiče letáčky k projektu společnosti SCIO „Trénink na přijímací zkoušky" - online testování žáků s možností zajištění doplňkových testových materiálům pro další domácí přípravu žáků.

Trénink na přijímačky - bližší informace

Online testování žáků 8. tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Testy vycházejí z RVP (Rámcový vzdělávací program) a obsahují různé typy úloh (výběr z možností, otevřené, přiřazovací, seřazovací...). Testování může sloužit jako příprava na státní i školní přijímací zkoušky. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Pokud si nejste jisti, zda je váš prohlížeč připraven, zkontrolujte ho.

Výhody pro žáky:

  • Testy mohou absolvovat doma.
  • Seznámí se s typy jednotlivých úloh a tématy v testu.
  • Získají okamžité vyhodnocení testů po jejich vyplnění.
  • Zjistí, v čem mají mezery, a mohou si objednat cvičné sady testů za zvýhodněných podmínek.
  • Žáci (i jejich rodiče) zjistí informace nejen o stavu znalostí a schopností pro budoucí přijímací řízení, ale zejména o vhodnosti typu školy, o níž předběžně uvažují (dřív než si podají přihlášku).

Testy:

  • Matematika - 70 minut / 22 úloh
  • Český jazyk - 60 minut / 30 úloh
  • Obecné studijní předpoklady - 60 minut / 60 úloh

Termín testování: 2. 5. - 19. 5. 2017 (začátek testování bude žákům oznámen spolu s přistupovými údaji po odeslání a registraci přihlášek)

Vyplněnou návratku dle instrukcí (3. část letáku) vč. odpovídající částky peněz odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do pátku 28. 4. 2017, následně škola zadává u spol. SCIO objednávku na testy a jejich zpracování. Návratku prosím vyplňte i v případě, že nebudete mít zájem testování vašeho dítěte využít, abychom měli zpětnou vazbu.

Ukázka individuální zprávy

Vzor vyplněné návratky

S případnými dotazy se můžete obrátit na zástupkyni ředitele pro 2. stupeň Moniku Pantělejevovou. (tel. 544 120 306, e-mail: monika.pantelejevova@zsslapanice.cz)

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (19.4.2017)

Odebírat novinky