Školní kluby

Na základě realizace projektu Škola rodičům otevřená provozujeme na naší základní škole dětské kluby pro žáky 1.-2. ročníků a 3.-5. ročníků. Hlavní cílem provozu školních klubů je snaha o zlepšení podmínek rodičů pro sladění pracovního a rodinného života rodičů dětí mladšího školního věku v ZŠ Šlapanice v době realizace projektu (září 2016 - srpen 2018).

Školní kluby pro 1.-2. ročníky

V rámci této projektové aktivity jsou na naší škole zřízeny dětské kluby pro žáky 1. a 2., které v podstatě rozšiřují a protahují provoz školní družiny. Provoz klubů je organizačně i časově oddělený od činnosti školních družin. Tyto kluby jsou umístěny prostorech školní družiny (z prostorových nedostatků vhodných míst) a časově na ně navazují. Kluby prodlužují péči o žáky každý den do 18 hodiny.

Provoz této aktivity je hrazen z projektu Škola rodičům otevřená.

Školní kluby pro 3.-5. ročníky

V rámci projektové aktivity jsou na naší škole zřízeny a provozovány dětské kluby pro žáky 3. a 4. ročníků. V minulosti z kapacitních důvodů a pro vysokou poptávku byla školní družina provozována pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Pro cílovou skupinu rodičů jsme na základě projektu mohli rozšířit služby péče o děti i pro starší žáky na prvním stupni. Kluby jsou provozovány přímo v prostorách školy (děti nemusí nikam přecházet). Provoz klubů je organizačně i časově oddělený od činnosti školních družin. Z kapacitních a prostorových možností školy se tato aktivita realizuje v prostorách tříd, které jsou za tímto účelem dovybaveny. Plánovaná kapacita každého z klubů je 15 dětí ve skupině. Provoz dětských klubů bude od 6,30 do 18,00.

Provoz této aktivity je hrazen z projektu Škola rodičům otevřená.

Formuláře pro školní kluby

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (1.2.2017)

Odebírat novinky