Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ve Šlapanicích 11. 2. 2015

R O Z H O D N U T Í

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly 2015-001 až 2015-112 se přijímají

od školního roku 2015/2016 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Poznámka:

Žádosti o odklad školní docházky je možné doručit ředitelství školy do 31.5.2015. Žádosti budou vyřizovány průběžně, včetně žádostí podaných u zápisu.

 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to od pondělí 16. 3. 2015 v kanceláři školy.


Mgr. Roman Skočovský, Ph.D.
ředitel školy

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Antonín Šerý (12.2.2015)

Odebírat novinky