Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Ve Šlapanicích 15. 5. 2018

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
uchazeči s registračními čísly

2018-001 až 2018-012
2018-014 až 2018-017
2018-019 až 2018-021
2018-023 až 2018-026
2018-028
2018-030 až 2018-048
2018-050
2018-052 až 2018-061
2018-064 až 2018-066
2018-068 až 2018-076
2018-080
2018-082
2018-083
2018-085 až 2018-092
2018-094 až 2018-097
2018-099
2018-101 až 2018-107
2018-109

se přijímají od školního roku 2018/2019 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to od čtvrtka 17. 5. 2018 v úředních hodinách v kanceláři školy.

 


 

Rozhodnutí o odložení začátku povinné školní docházky

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly

2018-013
2018-018
2018-027
2018-029
2018-062
2018-063
2018-067
2018-077 až 2018-079
2018-081
2018-084
2018-098
2018-100
2018-108
2018-110

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Ve Šlapanicích dne 6. 6. 2018
2018-51
2018-93
2018-111

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Odůvodnění

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti zákonných zástupců a doporučujícího potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Ředitel školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

O udělení odkladu Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Toto rozhodnutí si vyzvědněte (z důvodu předání "poučení" je nutné osobní převzetí) od čtvrtka 17. 5. 2018 v úředních hodinách v kanceláři školy.

PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel školy

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (15.5.2018)

Odebírat novinky