Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Ve Šlapanicích 3. 5. 2017

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
uchazeči s registračními čísly

2017-001 - 2017-013
2017-015
2017-017 - 2017-028
2017-030 - 2017-037
2017-039
2017-041 - 2017-047
2017-049
2017-051 - 2017-065
2017-069 - 2017-070
2017-072 - 2017-086
2017-088 - 2017-092
2017-094 - 2017-099
2017-101 - 2017-105
2017-107 - 2017-115
2017-117
2017-119
2017-121

se přijímají od školního roku 2017/2018 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to od čtvrtka 11. 5. 2017 v úředních hodinách v kanceláři školy.

 


 

Rozhodnutí o odložení začátku povinné školní docházky

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, rozhodl podle ustanovení § 37 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

uchazeči s registračními čísly

2017-014
2017-016
2017-029
2017-040
2017-066 - 2017-068
2017-087
2017-093
2017-100
2017-106
2017-116
2017-120
2017-122

získali odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Odůvodnění

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti zákonných zástupců a doporučujícího potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Ředitel školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

O udělení odkladu Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Toto rozhodnutí si vyzvědněte (z důvodu předání "poučení" je nutné osobní převzetí) od čtvrtka 11. 5. 2017 v úředních hodinách v kanceláři školy.

PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel školy

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (11.5.2017)

Odebírat novinky