Projekt zaměstnanost – Škola rodičům otevřená

Projekt je zaměřen na řešení problému obtížného sladění pracovního a rodinného života rodičů dětí 1. st. ZŠ Šlapanice. V projektu jsou provozovány skupiny dětských klubů pro žáky 3. až 5. ročníků, dětské kluby rozšířily provoz družin pro žáky 1. a 2. ročníků. Během realizace projektu proběhne 10 příměstských táborů v období letních a jarních. Celkem bude podpořeno minimálně 150 rodičů. Projekt je podpořen obsáhlým průzkumem zájmu mezi rodiči.
Celkové způsobilé náklady 4 789 157,50 Kč za spoluúčasti z rozpočtu školy.

Realizační tým projektu:

Projektový a finanční manažer projektu - PhDr. Pavel Vyhňák - pavel.vyhnak@zsslapanice.cz

  • celkové vedení projektu
  • komunikace s poskytovatelem dotace
  • zajištění nákupu materiálu a služeb
  • finanční řízení projektu - vedení rozpočtu projektu, sledování čerpání dotace, schvalování výdajů
  • řízení projektových aktivit a jejich harmonogramu, komunikace s cílovou skupinou projektu

Hlavní koordinátor projektu - Mgr. Zora Dufková - zora.dufkova@zsslapanice.cz

  • vedení projektové dokumentace
  • koordinuje činnost pracovníků
  • evidence účastníků a kontakt s rodiči účastníky projektu.

Koordinace a administrace projektu - Bc. Lenka Rabušicová -  lenka.rabusicova@zsslapanice.cz

Administrace projektu - Ing. Magda Danielová - magda.danielova@zsslapanice.cz, Eva Kolegarová - eva.kolegarova@zsslapanice.cz

Vychovatelky v dětských klubech:

Klub A: Martina Macháčková - martina.machackova@zsslapanice.cz- 720 021 434

Klub B: Mgr. Linda Kaderková - linda.kaderkova@zsslapanice.cz - 720 021 433

Kub C: Bc. Darina Pojezná - darina.pojezna@zsslapanice.cz

Průzkum zájmu

Průzkum zájmu 3.-5. ročník

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (26.9.2016)

Odebírat novinky