Příměstský tábor o jarních prázdninách

Termín: 5. - 9. 2. 2018 (7.30 - 17.00 hod) - cena 890 Kč

V těchto dnech pořádá škola příměstský tábor. Protože péče o děti je hrazena z projektu Škola rodičům otevřená CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000450, je podmínkou účasti pro žáka právě osmihodinová docházka. S rodiči dětí bude uzavřená písemná smlouva o poskytování služby. Cena 890 Kč zahrnuje stravu (dopolední a odpolední svačina a oběd) a také vstupy a jízdné na mimoškolní aktivity.

K vykazování v rámci projektu je nutné doložit škole potvrzení od zaměstnavatele, případně o evidenci rodiče na úřadu práce (neplatí pro rodiče, kteří již nějaké služby z tohoto projektu využívají a řádně potřebné dokumenty doložili).

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 20. 1. 2018 emailem paní Zoře Dufkové (zást.řed.) na adresu zora.dufkova@zsslapanice.cz. Následně obdržíte pokyny k platbám.

Formuláře pro příměstské tábory

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Zora Dufková (20.12.2017)

Odebírat novinky