Příměstské tábory

Tato projektová aktivita probíhá na základě vstupního vyhodnocení potřeb rodičů, kdy byly zjištěny zvýšené potřeby zajištění péče o děti v průběhu prázdnin.

Příměstské tábory jsou na škole realizovány o jarních a letních a jarních prázdninách 2017 a 2018. Každý rok bude uspořádáno celkem 5 týdnů příměstských táborů (1 týden v době jarních prázdnin a 4 týdny v době letních prázdnin). Tábory budou trvat od pondělí do pátku, každý den 9 hodin péče. Jedná se o tábory nepobytové, v místě bydliště dětí. Tábory budou probíhat povětšinou v prostorách dětských klubů a venkovních prostorách školy. Jsou také plánovány i vzdálenější návštěvy různých vzdělávacích a edukativně zábavných míst v blízkosti městské hromadné dopravy.

Naše příměstské tábory dětem nabízí:

 • zajímavé trávení prázdnin, nalezení nových kamarádů,
 • spoustu sportovních aktivit jako např. florbal, jízda na koloběžkách, ping pong, kuželky, badminton, hod míčky na terč a další
 • výtvarné a tvořivé aktivity
 • spoustu zábavy, soutěží, her
 • samozřejmostí jsou chutné svačinky a obědy a celodenní pitný režim

Realizace a zajištění této aktivity je hrazena z projektu Škola rodičům otevřená. Rodiče hradí pouze náklady spojené se stravou a návštěvou externích vzdělávacích a edukativně zábavných institucí (lanové centrum, VIDA centrum apod.)

Termíny táborů pro rok 2017 jsou:

 • 13. 3. - 17. 3. 2017
 • 10. 7. - 14. 7. 2017
 • 17. 7. - 21. 7. 2017
 • 24. 7. - 28. 7. 2017
 • 7. 8. - 11. 8. 2017
 • 28. 8. - 1. 9. 2017

Příměstský tábor o jarních prázdninách

Termín: 13. - 17. 3. 2017 (7.30 - 17.00 hod) - cena 890 Kč

V těchto dnech pořádá škola příměstský tábor. Protože péče o děti je hrazena z projektu Škola rodičům otevřená CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000450, je podmínkou účasti pro žáka právě osmihodinová docházka. S rodiči dětí bude uzavřená písemná smlouva o poskytování služby. Cena 890 Kč zahrnuje stravu (dopolední a odpolední svačina a oběd) a také vstupy a jízdné na mimoškolní aktivity.

K vykazování v rámci projektu je nutné doložit škole potvrzení od zaměstnavatele, případně o evidenci rodiče na úřadu práce (neplatí pro rodiče, kteří již nějaké služby z tohoto projektu využívají a řádně potřebné dokumenty doložili).

Vyplněnou přihlášku zašlete emailem paní Zoře Dufkové (zást.řed.) na adresu zora.dufkova@zsslapanice.cz. Následně obdržíte pokyny k platbám.

Formuláře pro příměstské tábory

Informace pro platby:

číslo účtu: 2028491349/0800
variabilní symbol: podle žákovské knížky
specifický symbol: 111

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (1.2.2017)

Odebírat novinky