Přestup žáka na ZŠ Šlapanice

Letos se nyní nově objevují žádosti rodičů z „nespádových" obcí o přestup žáka na naši školu pro školní rok 2018/2019 a to převážně do 6. ročníku. Přihláška k nástupu na školu může být podána kdykoliv. Tyto žádosti patrně souvisí s obavami, aby se žák na naši školu do šesté třídy dostal. Nicméně dokud neproběhne zápis do prvního ročníku (duben 2018), nemůžeme předvídat, zda se na žáky z jiného školského obvodu dostane. Naše kapacita je i přes nedávné navýšení „na hraně" a bude záležet na počtu prvňáčků z našeho školského obvodu (Šlapanice, Bedřichovice), kteří mají dle zákona přednost. Kritérium pořadí přijetí přihlášky k přestupu dle data (na které takto rodiče sázejí) odporuje zásadě procesní rovnosti účastníků správního řízení. Proto se nedoporučuje jej aplikovat. Nelze-li děti vybrat podle přípustných kritérií („spádovost"), losuje se.

Nemusíte se obávat, že jste něco podcenili, rozhodovat se bude až v červnu. Proto doporučujeme podávat žádosti o přestup v termínu 15. 5. - 10. 6. 2018.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (11.10.2017)

Odebírat novinky