Pokyny pro platbu zájezdu do Anglie 2018

Rozpis plateb:

1. platba do 30. 11. 2017: 2 000Kč
2. platba do 20. 01. 2018: 4 350Kč
3. platba do 10. 03. 2018: 4 000Kč

Číslo účtu: 2028491349/0800
Variabilní symbol: dle žákovské knížky
Specifický symbol: 502

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Eva Štaralová (23.11.2017)

Odebírat novinky