Letní příměstské tábory

Běhen letních prázdnin pořádá škola příměstské tábory. Protože péče o děti je hrazena z projektu Škola rodičům otevřená CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000450, je podmínkou účasti pro žáka právě osmihodinová docházka. S rodiči dětí bude uzavřená písemná smlouva o poskytování služby. Cena 890 Kč zahrnuje stravu (dopolední a odpolední svačina a oběd) a také vstupy a jízdné na mimoškolní aktivity. Vyplněnou přihlášku zašlete emailem na adresu zora.dufkova@zsslapanice.cz nebo pošlete přes třídního učitele. Následně obdržíte pokyny k platbám. Další informace a termíny najdete v sekcích Příměstské tábory a Formuláře pro školní klub, tábory a doprovody.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Zora Dufková (27.4.2017)

Odebírat novinky