Kyberšikana

Ve společnosti přibývá případů kyberšikany (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace uvádí, že až 59 % dětí školního věku se setkalo s nějakou její formou). Je proto důležité vědět, jak sebe i své děti alespoň částečně před kyberšikanou bránit. Tento negativní jev se bohužel nevyhýbá ani dětem naší školy a může se prolínat se školní šikanou.

Co je kyberšikana?

 • Jde o zneužití informačních technologíí (především mobilních telefonů a internetu), např. k zasílání obtěžujících nebo útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů, které někoho urážejí, zesměšňují, natáčení často vyprovokovaných scének, které mají aktéry rovněž zesměšnit a jejich umístění na sociální sítě nebo videoportály atd.
 • Pro kyberšikanu stejně jako pro šikanu platí opakovanost, záměrnost a promyšlenost útoků agresora, která ji odlišuje od jednorázových konfliktů vyrovnaných protivníků.
 • Významných faktorem, proč kyberšikany přibývá, je nejen atraktivita informačních technologií, ale i anonymita. Často se dlouho, nebo vůbec nezjistí, kdo je agresorem.
 • Pokud dítě využívá internet a mobilní telefon, není před kyberšikanou úniku. Je časově a prostorově neomezená.
 • Podrobnější informace o formách kyberšikany lze nalézt např. na těchto internetových stránkách:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyber%C5%A1ikana
  http://cms.e-bezpeci.cz/content/view/14/39/lang,czech/
  http://www.policie.cz/clanek/vite-co-je-kybersikana.aspx

Kdo může být potenciální obětí (agresorem) kyberšikany?

 • Kterékoliv dítě, které má mobilní telefon, přístup na internet, profil na některé sociální síti, e-mail, chodí na chat (např. na Seznam.cz), Skype apod.
 • Profil v některé ze sociálních sítí má 72 % českých dětí (v ČR se v naprosté většině jedná o Facebook).
 • Ve věku mezi 13 a 16 lety má profil 90 % dětí. Mezi 9 a 12 lety má profil 52 % dětí (zdroj: EU Kids online). Přitom věková hranice pro uživatele je v pravidlech užívání Facebooku stanovena na 13 let. Děti si často zakládají profil pod přezdívkou, aby je rodiče neobjevili, prezentují se zde jako starší.
 • Děti se často pohybují na různých diskuzních fórech, seznamkách apod., kde jim hrozí, že se stanou obětí nejen kyberšikany, ale i trestné činnosti.

Jak se bránit před kyberšikanou?

 • Dohlížejte na Vaše dítě, buďte pozorní ke změnám v jeho chování, spolupracujte se školou.
 • Zajímejte se o to, co dítě vyhledává na internetu a s kým tam komunikuje (na některých chatech a sociálních sítích má možnost oslovit Vaše dítě prakticky kdokoliv). Kontrolujte čas, který dítě stráví u počítače, občas sledujte historii internetových prohlížečů, popř. zkuste zadat jméno svého dítěte do internetového prohlížeče (Google). Řada rodičů např. vůbec nemá tušení, že si jejich nezletilé děti zakládají profily na seznamkách, kde sdílí fotografie i osobní informace.
 • Promluvte si s Vaším dítětem o zabezpečení jeho profilu na sociálních sítích (hl. Facebook, Twitter), o tom, koho si zve mezi přátele, kdo má přístup k jeho fotografiím a osobním informacím. Poučte dítě, že nemá nikdy sdílet osobní informace a fotografie s lidmi, které zná pouze z internetu.
 • Dítě do 13 let by nemělo mít profil na Facebooku (nebo jiné sociální síti), i starší dítě by Vám mělo sdělit své přihlašovací údaje, popř. by Vám mělo umožnit nahlédnout do jeho profilu. Další možností, jak mít alespoň částečnou kontrolu nad Facebookem dítěte je, že dítě si přidá rodiče do přátel, pokud i oni mají svůj Facebook. Rodiče tak neuvidí soukromou komunikaci dítěte, ale alespoň základní zprávy, které mu chodí na tzv. zeď.

Co dělat, když se Vaše dítě stane terčem kdyberšikany?

 • V případě, že se Vaše dítě stalo terčem kyberšikany (i jednorázového útoku), zajistěte důkazy: šikanující obsah (webovou stránku, blog, falešný profil na Facebooku) „vyfotografujte" pomocí funkce Print Screen (Prnt Scrn) a uložte.
 • Na urážlivý nebo výhružný obsah nereagujte, na e-maily nebo sms neodpovídejte.
 • V případě, že máte podezření, že agresorem je spolužák Vašeho dítěte, informujte třídního učitele, popř. školního metodika prevence.
 • Zablokujte původce zraňující komunikace. Pomohou Vám s tím operátoři u mobilních sítí i provozovatelé internetových služeb.
 • Využijte technické podpory stránky Horká linka.cz, která přijímá hlášení týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, jejím pracovníkům se může podařit odstranit z internetu závadný obsah během dvou dní. http://www.horkalinka.net/index.asp

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Jaroslava Staňková (14.4.2014)

Odebírat novinky