Informace pro rodiče žáků 5., 7. a 9. ročníku

Základní informace:

 1. Rodiče žáků 5. a 7. ročníku, jejichž děti si budou podávat přihlášku na víceleté gymnázium prosíme, aby svůj záměr oznámili třídnímu učiteli svého dítěte, a to do 20. 12. 2013.
 2. Rodiče žáků 5. a 7. ročníku, jejichž děti si budou podávat přihlášku na víceleté gymnázium, budou mít připravený zápisový lístek v kanceláři školy od 10. 1. 2014.
 3. Rodiče žáků 9. ročníku již obdrželi proti podpisu zápisový lístek na tř. schůzkách 18. 11. 2013. Kdo si zápisový lístek nevyzvedl, má ho připravený v kanceláři školy.
 4. Žáci, kteří si budou podávat přihlášku na SŠ, obdrží s pololetním vysvědčením jeden kus přihlášky i s vyplněnými známkami za poslední tři pololetí školní docházky. Doporučujeme si tuto přihlášku několikrát zkopírovat a pak teprve dvě vyplnit.
 5. Vyplněné přihlášky prostřednictvím dítěte rodiče pošlou během února třídnímu učiteli, který společně s výchovnou poradkyní překontroluje jejich vyplnění. Přihlášky po orazítkování a podepsání ředitelem školy budou rodičům prostřednictvím jejich dítěte vráceny. Rodiče pak sami musí přihlášky předat SŠ a to do 15. března 2014. Doporučujeme si vzít na SŠ potvrzení, že SŠ přihlášku převzala.
 6. K přihlášce lze přiložit diplomy, které dítě získalo v posledních letech, případně i vyšetření z PPP nebo SPC, pokud se jedná o dítě se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním.

Co by měli udělat rodiče před podáním přihlášky:

 • O škole, kam se dítě bude hlásit:
  • vyhledat a získat, co nejvíce informací,
  • podívat se na internetové stránky vybraných škol,
  • jít se svým dítětem na den otevřených dveří na zvolenou školu,
  • zjistit si kritéria přijímacího řízení,
  • zjistit si, zda škola nepořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
 • Připravit si nouzový plán, pokud by dítě u přijímacích zkoušek neuspělo.
 • Rodiče dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním by si měli opatřit doklad, kterým se stanoví, jaké jsou při přijímání vhodné podmínky odpovídající jeho potřebám (získaný doklad, nebo jeho ověřenou kopii přiloží k přihlášce). Tyto speciální vzdělávací potřeby zjišťuje školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

S výběrem školy může pomoci:

 1. Výchovná poradkyně ZŠ.
 2. Školní psycholožka.
 3. Pedagogicko-psychologická poradna v Brně.
 4. Informační a poradenské středisko při úřadu práce v Brně.
 5. Webové stránky: www.jmskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.msmt.cz, www.gwo.cz, www.infoabsolvent.cz

Ke stažení: vzor přihlášky na SŠ

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Hana Trundová (16.12.2013)

Odebírat novinky