Divadelní představení

Zatímco žáci 7. ročníku zhlédli v Radosti divadelní adaptaci balad z Erbenovy Kytice, osmáci navštívili divadlo Polárka, kde viděli interpretaci neméně známého díla - Máchova Máje.

Představení nazvané Hynku! Viléme! Jarmilo! nabídlo zcela zaplněnému hledišti moderní zpracování této lyrickoepické básně ve dvou prolínajících se rovinách. Jedna se držela původní předlohy, ve druhé zmiňovali herci v rámci děje zajímavé informace o K. H. Máchovi, hrou na elektrické kytary podbarvovali zvukomalebnost jeho veršů, konfrontovali přírodní líčení díla s tragickým příběhem apod.

Žáci díky svým znalostem z hodin literární výchovy dokázali tyto roviny rozlišit, také chápali, že začleněné vtipné situace a promluvy jsou přidané kvůli nim, aby báseň lépe pochopili. Přestože poukazovali na rozpor mezi sebevraždou Jarmily v autorově zpracování a jejím setrvání až do konce divadelní hry, tato postava se jim velmi líbila. Také je zaujala scéna (mnohdy nevěděli, kam se dívat dříve) a osvětlení včetně UV světla. Nakonec byli rádi, že touto cestou poznali Máj z jiného úhlu pohledu.

ve spolupráci s žáky 8. A

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Věra Pavlíková (26.5.2015)

Odebírat novinky