Beseda s příslušnicí PČR

Dne 22. 6. se naši druháci setkali s por. Mgr. Zdeňkou Procházkovou, koordinátorkou prevence PČR v Jihomoravském kraji. Beseda byla zaměřena především na prevenci dopravních nehod a na osobní bezpečí dětí. Témata byla volena přiměřeně věku dětí a doplněna vhodnými obrázky.

Paní Procházková se dětí ptala na důležitá telefonní čísla, dopravní značky, přecházení přes silnici, nezbytné vybavení jízdního kola a probrala s nimi chování v silničním provozu. Děti také odpovídaly na otázky, jak se zachovat, pokud je osloví cizí osoba, popř. když jim cizí člověk něco nabízí. Většina dětí reagovala velice dobře a jejich odpovědi byly správné.

Beseda byla završením celoroční práce 2. tříd v projektu PČR Kapka prevence. Doufejme, že informace zopakované i nově nabyté kladně ovlivní chování dětí o prázdninách, kdy se zvyšují rizika úrazů a jiných nebezpečí.

Věra Musilová, Jaroslava Staňková

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Jaroslava Staňková (24.6.2015)

Odebírat novinky