Archivace písemných prací

Vážení rodiče,

s ohledem na vášně, které rozpoutalo rozhodnutí o archivaci písemných prací, jsem se rozhodl o krátký komentář, který se pokusí vše srozumitelně popsat.

Ke konci školního roku proběhla na naší škole mimořádná kontrola od České školní inspekce (ČŠI). Tato kontrola mimo jiné hledala odpověď na otázku prokazatelnosti známky z písemné práce. Jednalo se o stížnost, kdy byla písemná práce poslána domů rodičům ke kontrole, ale zpět do školy se již práce nevrátila. Během kontroly tak škola nebyla schopna na požádání v daném okamžiku předložit konkrétní písemné práce z daného předmětu. Někde na cestě mezi pedagogem, žákem, rodičem a navrácením do školy byly některé písemky ztraceny, nedodány v termínu. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (č. 48/2005 Sb.) hovoří v § 14 odst. 1 takto:

„Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení."

Nedostupností písemných prací v daný okamžik kontroly ve škole tak vyučující nebyl schopen doložit hodnocení žáka a ČŠI pak musela shledat stížnost jako důvodnou. S ohledem na toto zjištění jsem byl jako ředitel nucen přijmout nápravná opatření, aby se tato situace v budoucnu již neopakovala. Na základě toho jsme upravili Pravidla hodnocení chování a prospěchu žáků, v nichž jsme stanovili povinnost pedagogů roční archivace písemných prací ve škole. Na začátku školního roku třídní učitelé informovali rodiče o dané změně na třídních schůzkách.

Práce s chybou vždy byla a bude primárně na škole. Děti by měly své rodiče samy seznamovat s děním ve škole a svými případnými chybami. Mám sám doma prvňáčka a tak vím, že ne vždy je možné dozvědět se relevantní informace o tom, co se ve škole dělo. A proto, aby byl zajištěn přístup i rodičům k písemným pracím dětí, seznámení se s obsahem a chybami, byly zavedeny týdenní pevné konzultační hodiny s dovětkem individuálního termínu konzultace po předchozí domluvě. Zde je možnost do písemných prací nejen nahlédnout, ale také je s učitelem probrat. Starší děti mají také například možnost si písemnou práci vyfotit na telefon.

Dobrá komunikace mezi učitelem a rodiči žáka stojí na oboustranném porozumění a důvěře. Věřím, že snad i tento komentář pomůže k obnovení důvěry ke škole a jejich pedagogům.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Pavel Vyhňák (24.10.2016)

Odebírat novinky