Adventní Vídeň 8.12.2016

Žákům 7. ročníku naší základní školy byla nabídnuta možnost navštívit předvánoční Vídeň. Během zájezdu si děti prohlédnou zámecký park v Schönbrunnu a navštíví místní adventní trh, dále bude následovat procházka centrem Vídně a závěr našeho zájezdu bude návštěva hlavního adventního trhu ve Vídni - Christkindlmarkt.

Při školních výletech a exkurzích (obzvláště zahraničních) je nutné, aby žáci bezpodmínečně dodržovali pokyny pedagogického dozoru, který má za žáky během akce odpovědnost. Z tohoto důvodu je zařazení zájemců na akci konzultováno s třídními učiteli, kteří mají přehled o chování svých žáků vč. jejich přístupu k respektování nastavených pravidel a pokynů vyučujících.

Závazné přihlášky zájemci odevzdají svému vyučujícímu německého jazyka. Uzávěrka přihlášek je 24. 11. 2016.

Na všechny účastníky zájezdu se těší paní učitelky E. Štaralová a K. Králová.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Autor: Eva Štaralová (15.11.2016)

Odebírat novinky